САРАНЧУК Александр Александрович
САРАНЧУК Александр Александрович


Рядовой, бортмеханик — воздуш­ный стрелок-радист авиаэскадрильи погранвойск. Родился 05.06.1964 г. в с. Островское Камышнинского р-на Кустанайской обл., белорус, чл. ВЛКСМ. Работал токарем на бу­мажной фабрике «Герой труда» в г. Добруж Гомельской обл. В ВС СССР призван Добружским ОГВК 19.10.1982 г. В Республике Афгани­стан в составе экипажа вертолета неоднократно участвовал в боевых операциях по разгрому отрядов мя­тежников. 23.10.1983 г. при совер­шении разведывательного полета ве­ртолет был сбит, экипаж погиб. По­смертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Добруж Гомельской обл.


Вот эти данные были взяты из Всесоюзной книги памяти: 

САРАНЧУК Александр Александрович, рядовой, бортмеханик — возд. стрелок —радист авиац. эскадрильи погранвойск, род. 5.6.1964 в с. Островское Камышнин-ского р-на Кустанай-ской обл. Казах. ССР. Белорус. Работал токарем на бум. фабрике "Герой Труда" в г. Добруш Гомельской обл.
В Вооруж. Силы СССР призван 19.10.82 Добрушским ОГВК.
В Респ. Афганистан в составе экипажа вертолета неоднократно участвовал в боевых опер-ях.
23.10.1983 при совершении развед, полета вертолет был сбит пр-ком. С. погиб.
Нагр. орд. Красной Звезды (посмертно).
Похоронен в г. Добруш.


Вот эти данные были взяты из белорусской книги памяти:
 

САРАНЧУК Александр
                Александрович

  САРАНЧУК Аляксандр Аляксандравіч
 
Нарадзіўся 5.6.1964 г. ў Камышынскім раёне Кустанайскай вобласці Казахскай ССР. Беларус. Член ВЛКСМ. Маці, Раіса Мікалаеўна, пенсіянерка, бацька, Аляксандр Мікітавіч, шафёр у пажарнай часці. У 1981 г. Аляксандр скончыў сярэднюю школу № 5 г. Добруша Гомельскай вобласці. Працаваў токарам на добрушскай папяровай фабрыцы «Герой працы». Восенню 1982 г. прызваны ў Савецкую Армію Добрушскім РВК. 23.10.1983 г. пры выкананні баявога задання верталёт, у экіпаж якога ўва-ходзіў і радавы А. А. Саранчук, быў збіты. Загінуў увесь экіпаж. Пахаваны ў г. Добруш. Пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.

3 артыкула А. Драбышэўскай «На рубяжах афганскіх» у добрушскай раённай газеце «Ленінец» ад 9 мая 1988 г.

...Смеласць, акуратнасць, добрасумленнасць не нараджаюцца ў чала-века з яго паяўленнем на свет, яны выпрацоўваюцца на працягу ўсяго жыцця — у дзіцячым садзе, у школе, у радах Савецкай Арміі, на рабоце. Гэтыя якасці набыў Саша дзякуючы настойлівым трэніроўкам, самадысцыпліне.
...Ты загінуў, Саша, але памяць аб табе жыве ў сэрцах тваіх бацькоў, сяброў, настаўнікаў, вучняў той школы,дзе ты вучыўся. На першым стэн-дзе школьнага музея знаходзіцца твая фатаграфія. У гэтым месцы, дзе ўсё дыхае гісторыяй, збіраюцца юнакі і дзяўчаты, каб даць клятву на вернасць Радзіме і спытаць сябе: «Што я зрабіў карыснага ў жыцці?»
Мы ганарымся сваім выпускніком Аляксандрам Саранчуком... Хочацца падзякаваць яго бацькам за сына-патрыёта і нізка схіліць перад імі галовы.

Примечание - за то время, когда создавалась данная версия книги памяти, вместо автора (Павел Цупик, который создавал и затем дополнял эту версию книги памяти с 12.2003 по 11.2018) на нынешнее время может быть уже и другой администратор, отсюда просьба сначала смотреть раздел "Контакты"  в общем разделе, чтобы не было претензий, что письма по электронной почте не всегда отвечены.      

Если вы желаете что-либо рассказать или написать об этом человеке, вы можете написать письмо
на один из адресов администратору этой странички и\или прислать фотографии (щёлкните по ссылке,
чтобы администратор мог видеть, что это письмо именно о павшем, а в том случае,если в теме письма
не отображается,памяти кого это письмо,просьба подписывать "памяти такого-то,павшего в Афгане"):    afganmemorial@yandex.ru


Назад в общий раздел

Назад в список павших по органам и войскам КГБ СССР

Назад в список павших по республике Беларусь

Назад в список павших на букву С